World

Pryder am ddyfodol swyddi gweithwyr Airbus ym Mrychdyn

Picture copyright
AFP Contributor/Getty Pictures

Picture caption

Mae’r ffatri ym Mrychdyn yn cynhyrchu adenydd ar gyfer awyrennau yn cynnwys yr A380

Mae pryder am ddyfodol swyddi’r cwmni adeiladu adenydd awyrennau Airbus ym Mrychdyn, wedi i’r cwmni gyhoeddi y bydd yn diswyddo 1,700 o weithwyr ym Mhrydain.

Bydd Airbus yn diswyddo 15,000 o weithwyr yn fyd-eang, wrth iddo ymateb i newidiadau yn y farchnad yn dilyn y pandemig coronafeirws.

Mae’r safle ym Mrychdyn, Sir y Fflint yn cynhyrchu adenydd ar gyfer awyrennau’r cwmni ac yn cyflogi 6,000 o weithwyr.

Nid oes cadarnhad eto am faint o’r swyddi hyn fydd yn cael eu colli.

Ond, mae Airbus wedi cadarnhau y bydd y mwyafrif o’r swyddi fydd yn cael eu colli yn adran awyrennau masnachol y cwmni, ym Mrychdyn ac yn Filton, ger Bryste. Ni fydd safle’r cwmni yng Nghanewydd yn cael ei effeithio meddai llefarydd.

Diswyddiadau byd-eang

Mewn datganiad nos Fawrth, dywedodd Airbus y bydd y diswyddiadau’n cael eu cwblhau erbyn haf 2021 ar yr hwyraf.

Mae’r cwmni’n trafod gyda’r undebau llafur ac mae disgwyl i’r broses ddiswyddo ddechrau yn yr hydref.

Dywed datganiad Airbus fod gweithgareddau awyrennau masnachol “wedi gostwng 40% yn y misoedd diwethaf wrth i’r diwydiant wynebu argyfwng digynsail.”

Ychwanegodd y datganiad nad oedd disgwyl i draffig hediadau ddychwelyd i lefelau arferol oedd yn bodoli cyn dyfodiad y pandemig tan o leiaf 2023, ac efallai mor hwyr a 2025.

Mae’r cwmni’n disgwyl diswyddo:

  • 1,700 o weithwyr yn y DU
  • 5,000 o weithwyr yn Ffrainc
  • 5,100 o weithwyr yn yr Almaen
  • 900 o weithwyr yn Sbaen
  • 1,300 o weithwyr yn safleoedd eraill y cwmni ar attracts y byd.

Wrth gyhoeddi’r newyddion, dywedodd prif weithredwr Airbus, Guillaime Faury: “Mae Airbus yn wynebu’r argyfwng mwyaf difrifol yn hanes y diwydiant.

“Mae’r mesurau yr ydym wedi eu cymryd hyd yn hyn wedi ein galluogi i amsugno sioc gychwynnol y pandemig byd-eang hwn.

“Nawr, rhaid i ni sicrhau ein bod yn gallu cynnal ein busnes a dod allan o’r argyfwng hwn fel arweinydd iach yn y diwydiant awyr-ofod, gan addasu i sialensiau digynsail ein cwsmeriaid.

“I wynebu’r realiti yma, rhaid i ni gyflwyno mesurau pellgyrhaeddol. Mae ein tîm rheoli a’n bwrdd o gyfarwyddwyr wedi eu hymrwymo’n llawn i geisio cyfyngu effaith cymdeithasol y newidiadau hyn.”


Source link

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker