Wales

Rhoi’r gorau i gyffuriau yn y locdown ond am ba hyd?

Rhoir gorau i gyffuriau yn y locdown ond am ba hyd - Rhoi'r gorau i gyffuriau yn y locdown ond am ba hyd?

Image copyright
Getty Images

I un gŵr ifanc yn ei arddegau, mae cael ei orfodi i aros adref am dri mis wedi rhoi cyfle iddo roi’r gorau i gyffuriau caled a cheisio cynllunio llwybr mwy positif i’r dyfodol.

Ond gyda’r cyfyngiadau ar gyfarfod pobl eraill wedi llacio rywfaint, sut mae’n teimlo am barhau i fyw heb gyffuriau?

Fis ar ôl i Robin – nid ei enw go iawn – fentro allan i dafarndai a gweld ei ffrindiau eto, mae’n dal i frwydro i aros oddi arnyn nhw. Bu’n rhannu ei brofiad ar raglen Post Cyntaf, Radio Cymru.

Sut oedd bywyd cyn coronafeirws?

“Noson normal allan fi cyn Covid a locdown odd mynd i tŷ’r hogia a wedyn oeddan ni’n mynd allan i’r dre am hwyl ac yfed lot a cymryd lot o cocaine,” meddai Robin

“Nes i gael ar drygs pan nath rywun ddod ata fi pan o’n i yn 16 tua tair blynedd yn ôl a gofyn os o’n i isho trio rwbath a nes i ddeud ‘ia’ cos o’n i’n meddwl bo fi yn un o’r big bois. O’n i yn gweud pills, MDMA a cocaine. O’n i ddim yn smocio dope, o’n i ddim yn licio fo. Neshi bach o myshrwms hefyd, ond fel arfer ‘mond pan yn mynd i raves.

“Do’dd na ddim bai ar neb bo fi yn cymryd nhw, bai fy hyn, meddwl bo fi yn cŵl, a’r bobl o’n i efo. Ond yr oll nes i o’dd chwalu pres a bywyd. O’n i yn teimlo yn isel weithia, ‘cos felna mae drygs yn ‘neud chdi.”

Image copyright
Pixabay

Sut oeddet ti’n gobeithio dod allan o’r patrwm yma?

Tua blwyddyn yn ôl cafodd Robin gyfle i dorri’r patrwm yma ac un o’r “pethau gwaethaf” wnaeth ddigwydd iddo meddai oedd ei fod wedi gwastraffu’r cyfle i newid ei ddyfodol.

“Dwi ‘di bod yn labro ers gadael ysgol a wedi cadw job lawr am dair blynedd ond dwi rili isho mynd i’r army erioed,” meddai.

Cafodd gyfle i geisio ymuno â’r fyddin tua blwyddyn yn ôl a chael apwyntiad i ymgeisio.

“Ond es i am sesh a cymryd drygs y noson cynt a nes i ddim troi fyny yn y bore a ches i ddim chance arall ganddyn nhw. O’n i’n cicio fy hun am fod mor stupid a meddwl bo’ fi ‘di sboilio bywyd fi.”

Sut wnest ti ymdopi efo locdown?

“O’dd bywyd ar ddechra locdown yn rili stressful – pan nes i glywed bod ni ddim yn cael mynd i nunlle nes i feddwl dwi am stryglo wan, a nes i ddal i gymryd cocaine am yr wythnos gyntaf, cerdded i’w nôl o.

“Ond o’n i methu cario mlaen i neud hynna efo restrictions a ballu so nes i benderfynu bod o yn chance da i stopio cymryd drygs yn gyfan gwbl. A dyna nes i.

“O’dd o ddim yn hawdd ond yr un pryd nath boi lleol dwi’n nabod ers blynyddoedd gynnig helpu fi i fynd yn ffit. Mae o yn personal trainer ac efo social distancing ac online efo fo dwi di bod yn rhedeg a cerdded a dwi ‘di colli dau stôn o bwysa.

“So mewn ffordd ma locdown wedi bod yn dda i fi ‘cos o’n i methu mynd allan, methu cael y drygs, ac yn diwedd wedi stopio cymryd nhw. Ges i ddau relapse yn y cychwyn ond os fyswn i heb y fitness ‘ma byswn iheb côpio – a dwi dal i neud hwnna achos dwisho bod yn ffit achos dwi’n gobeithio dal cael mynd i’r army.

Oeddat ti’n poeni am ail-agor pybs a gweld ffrindiau ar ôl bod yn sobr mor hir?

“Dwi lot hapusach rŵan mae locdown wedi ryddhau – dwi yn cael cyfathrebu efo mêts fi a mynd allan.

“Ond mae o hefyd yn codi ofn arna fi achos efo pybs yn ail agor, pan dwi yn mynd allan ma rhai o ffrindia fi yn dal i ‘neud be o’n i yn arfer ‘neud – pawb yn cymryd stwff o hyd – a cynnig i fi – so mae yn challenge i fi beidio cymryd o. Mae’n anodd pan mae’r busnes drinks ma yn dod mewn iddo fo – cos mae’n tempting.

Image copyright
Press Association

Pan laciwyd y rheolau rywfaint cafodd Robin noson efo ffrindiau ysgol.

“Ges i sesh – jyst alcohol – efo’r genod o’n i yn ffrindia efo yn yr ysgol achos oedd o mor neis gweld nhw. a ma nhw yn edrych ar ôl fi – ma nhw’n helpu fi fyd.

“Ond stupid mistake nes i, aeth hi dros ben llestri a nes i ddim codi bore wedyn tan hanner awr wedi wyth a ddim mynd i’r job labro odd gen i a gesi’r sac. O’n i mor flin efo fy hun.”

Beth rŵan?

Mae Robin wedi cael help y genod a ffrindiau eraill i “gallio” ac mae ymarfer corff wedi ei helpu lot. Mae hefyd wedi cael cyfle i fod ar brawf ar job labro arall.

Ond y peth mwyaf ydy ei fod wedi cael galwad gan y fyddin i ddweud eu bod yn fodlon rhoi cyfle arall iddo wneud cais i ymuno.

“Rŵan dwi’n fwy ffit ac off y drygs dwi yn gweld fi’n cael mewn – mae’r chances lot gwell nag oddan nhw blwyddyn dwytha..

“So gobeithio mewn tua mis byddai yn cael trio mynd i’r armi eto – yn iawn tro ‘ma.”

Hefyd o ddiddordeb:


Source link
Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker